I HIGH GOWY ÖNÜMLER BER. .RIS

ÖNÜMLER

 • two story modular prefab shipping container house

  iki gatly modully prefab ýük daşaýan konteýner jaýy

  GEÇIRIL CON CONN KONTINER ÖOMÜNI ALMAK / GEÇIRMEK KONTAINER Öýleri / Birinji gat: Aşhana, hammam, ýaşaýyş meýdany, 1X40FT HC konteýner Ikinji gat: iki ýatylýan otag, 1x40FT HC konteýner Bezeg meýdany: Müşderiniň isleýşi ýaly goşmaça ululyk.

 • Three bedroom modular container house

  Üç otagly modully konteýner jaý

  Önümiň jikme-jigi Bu innowasiýa dizaýny, konteýner jaýyny konwensiýa jaýyna meňzeýär, birinji gat aşhana, kir ýuwulýan ýer, hammam meýdanydyr.Ikinji gat 3 ýatylýan otag we 2 sany hammam, örän akylly dizaýn we her bir iş meýdanyny aýratyn düzýär. Innowasiýa dizaýnynda giň hasap meýdany we size zerur bolan her aşhana enjamy bar.Hat-da gap-gaç ýuwýan maşyn, goşmaça ýuwujy we guradyjy goşmak mümkinçiligi bar.Ajaýyp bolmakdan başga-da, konteýner öý ...

 • 3X40ft two story modular prefabricated shipping container home.

  3X40ft iki gatly modully prefabrik iberiş ...

  Konteýner jaýlaryny ibermek näçeräk?Residentaşaýjylar üçin konteýner jaýy nämä gerek?10,000-den 35,000 $ aralygynda.Birnäçe ýük daşaýan gaplar we amatlyklar bilen gurlan uly jaýlaryň bahasy 30,000-den 75,000 dollar aralygynda bolup biler.Konteýner jaýlaryny eltip bermek, käbir ýagdaýlarda adaty taýak binasyna garanyňda her inedördül metr üçin ýarym esse gymmat bolup biler.Şeýle-de bolsa, almany alma bilen deňeşdirmek aňsat däl we göz öňünde tutmaly köp faktor bar: elementler möhüm ähmiýete eýe: Ölçegi, ýerleşişi, dizaýny, a ...

 • Modified shipping container house .

  Üýtgedilen ýük daşaýan konteýner jaýy.

  Önüm wideosy Öý konteýnerini eltip bermek Işleriň köpüsi belli bir bahadan zawodda tamamlanýar.Sahypa eltip bermek, sahypany taýýarlamak, binýat, gurnama we peýdaly birikmeler ýeke-täk üýtgeýän çykdajydyr.Saidagny, konteýner jaýlary doly taýýarlanyp bilner we bu ýerdäki gurluşyk üçin köp çykdajy tygşytlar, ýöne şol bir amatly ýaşaýyş meýdany bilen üpjün edip biler, müşderiniň islegine görä poly ýylatmak, kondisioner we ş.m. gutardy, ...

 • 1 expand 3 expandable prefabricated container house with kitchen and bathroom .

  1 giňeldilen 3 sany giňeldilen prefabrik konteýner h ...

  Önümiň beýany 1 giňeldilen 3 konteýner jaýy, bir giňeldilen polat jaýda üç, ofis konteýner jaýy, prefab eplenen konteýner jaýynyň ölçegi: L5850 * W6600 * H2500mm poluň meýilnamasy 1. Gurluşy: sandwiç panelleri diwarly gyzgyn galvanizli ýeňil polat çarçuwadan ýasal, gapylar we penjireler we ş.m.2 .Goýulma: otag, ýaşaýyş jaýy, ofis, umumy ýaşaýyş jaýy, lager, hajathana, hammam, duş otagy, çalyşýan otag, mekdep, synp otagy, kitaphana, dükan, stend, kiosk, mejlisler otagy, naharhana, garawul öýi, e ...

 • Container House for Labor Camp/Hotel/Office/Workers Accommodation

  Zähmet lageri / myhmanhana / ofis / Wor ...

  20 metr giňeldilip bilinýän konteýner jaýy Modul giňeldilen konteýner jaýy, bir giňeldilip bilinýän polat jaýda üç, ofis konteýner jaýy, prefab eplenen konteýner jaýynyň ululygy: L5850 * W6600 * H2500mm 1. Gurluşy: sandwiç panelleri diwar, gapylar we gyzgyn galvanizli ýeňil polat çarçuwadan ýasalýar penjireler we ş.m.2 .Goýulma: otag, ýaşaýyş jaýy, ofis, umumy ýaşaýyş jaýy, lager, hajathana, hammam, duş otagy, çalyşýan otag, mekdep, synp otagy, kitaphana, dükan, stend, kiosk, mejlisler otagy, naharhana, garawul we ş.m. .3. ...

 • Flat pack low cost fast built container house for labor camp.

  Tekiz paket arzan bahaly çalt gurlan konteýner jaý f ...

  Nyşanlar: 1) Zyýansyz birnäçe gezek ýygnamak we sökmek üçin gowy ukyp.2) göterip, düzedip we erkin birleşdirip bolýar.3) oda çydamly we suw geçirmeýän.4) Çykdajylary tygşytlamak we amatly daşamak (Her 4 konteýner jaýy bir adaty konteýnerde ýükläp bolýar) 5) Hyzmat möhleti 15 - 20 ýyla ýetip biler 6) Gurnama, gözegçilik we okuw hyzmatlaryny goşmaça üpjün edip bileris.

 • Fast Install Prefab Economic Expandable Modular Flat Pack Prefabricated Folding Container House

  “Prefab” -yň ykdysady gerimini çalt gurmak ...

  //cdn.globalso.com/hkprefabbuilding/Ju8z672qNtyokAgtpoH_275510450559_ld_hq1 we penjireleri we gapylary bolan “Foldable Structure” konteýner ýaly jaý hökmünde öndürilýär.Şeýle konteýner jaýlar, gurluşyk meýdançalarynda, nebit meýdançalarynda, inereneriň magdan känlerinde ulanylýar ...

 • Modular prefab container clinic /mobile medical cabin.

  Modully prefab konteýner klinikasy / ykjam lukmançylyk ...

  Lukmançylyk klinikasynyň tehniki spesifikasiýasy.: 1.Bu 40ft X8ft X8ft6 konteýner klinikasy, ISO iberiş konteýner burç standartlaryna, CIMC marka konteýnerine esaslanýar.Lukmançylyk bejergisi üçin amatly ulag göwrümini we tygşytly global enjamlary üpjün edýär.2 .Materiýa - demir armatura posty we 75 mm iç ýüzi izolýasiýa bilen 1,6 mm gasynlanan polat, PVC tagtasy her tarapa ýerleşdirildi.3. Bir kabul ediş merkezi we 3 aýry otag bolmagy üçin dizaýn, poluň meýilnamasyna serediň.4. roomshli otaglar ...

 • Modern luxury two bedrooms container house powered by solar panel .

  Häzirki zaman kaşaň iki otagly konteýner jaý powe ...

  Iki otagly modully konteýner jaýy üçin oňat dizaýn meýilnamasy.Iki birleşmeden üýtgedildi 40ft at güýji konteýnerleri.I. ÖNÜMLER GirişKonteýner jaýy ýer titremesine garşy durmak üçin gaty gowy ýerine ýetirip biler.Jaýyň üýtgemegine esaslanyp, pol we diwar we üçek gowy güýç garşylygy almak üçin üýtgedilip bilner, ...

 • Created modular prefab container house .

  Modully prefab konteýner jaýy döredildi.

  Konteýner öý izolýasiýasy poliuretan ýa-da gaýa ýüň paneli, R bahasy 18-den 26-a çenli, R bahasyndan has köp talap edilýän izolýasiýa panelinde has galyň bolar.Önümçilik ulgamyny, ähli simleri, rozetkalary, wyklýuçatelleri, döwüjileri, çyralary ugratmazdan ozal zawodda, süpüriş ulgamy ýaly gurlar.Modully ýük daşaýan konteýner jaýy öwrülişik çözgüdi, ýük daşamazdan ozal aşhana we hammamy ýük konteýner öýüniň içinde gurarys.Üçünji ...

 • Affordable prefabricated modular flat pack container house

  Amatly prefabrik modully tekiz paket ...

  Önüm wideo önüminiň jikme-jigi Harydyň beýany 1. Çalt gurlan modully prefabrik konteýner jaýy.2.Standard modeliniň ululygy: 6055mm (L) * 2990mm (W) * 2896mm (H).3. Tekiz gaply jaý üçin artykmaçlyklar.★ Toplumlaýyn önümçilik, aňsat we çalt gurlan ★ steeleňil polat gurluşy, suw geçirmeýän, seýsmiki, poslama garşy ★ Ses izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy, daşky gurşawy goramak ★ Çalt gurnama, açyk çözgüt ★ Gurluşygyň arzan bahasy, se ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • ad_company

Gysgaça düşündiriş :

Jiangxi HK prefab gurluşyk kärhanasy, Ltd.Hytaýyň Jiangxi welaýatynyň Şangrao şäheriniň ansanşan şäherinde 2010-njy ýylda döredildi.Meýdany 12000 inedördül metr bolan iki sany häzirki zaman ussahanasy bar.Şunça ýyllap zähmet çekenimizden soň, tapawutlandyrylan binany dizaýn etmekde we öndürmekde ökde öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwrülýäris.Akylly dizaýnerlerimize, hünärli inersenerlere we ökde işçiler toparyna esaslanyp, dünýä müşderileri üçin müňlerçe konteýner jaý ýasadyk.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we habarlar görkezilýär

 • s-news3 (1)
 • news1
 • news-11